Målekontoret Byggfag
Er en ideell serviceorganisasjon for byggfagarbeidere som ønsker å påvirke sin lønn gjennom aktiv bruk av Fellesoverenskomsten for Byggfag, med tilhørende Akkordtariffer.
For mer informasjon les målekontorets vedtekter
 

                              Adresse: Grønland 12 - 0188 OSLO 
                              22 99 28 70 
                              22 99 28 71 faks 
                              post@byggfag.org

 

© 2010 Stiftelsen Byggfag
Facebook Google+