Nyheter   Årsmøte 2018 Årsmøte 2018 25. april.pdf

Årsmøte 2018 25. april.pdf
Byggefagenes sanghefte er radert ut under trussel om rettssak og advokathonorarer.
26.06.2015 00:00:00
Idag fikk vi et brev fra Advokatene Graasvold & Stenvaag. Medfølgende en lang liste over de sanger på 'Sangheftet' som de krevde fjernet innen 14 dager.
Det handler selvfølgelig om opphavsretter. De sangene som har tekst eller melodi som er underlagt opphavsretten er nå fjernet fra nettet.
Vi vil hevde at byggfg.org har bidratt til å gjøre disse sangene kjente og kjære på folkemunne og vi vil og hevde at ingen opphavsmann eller kvinne hat tapt en krone på vår virksomhet.
Men stilt opp imot en trussel om rettssaker og enorme advokathonorarer, har vi valgt å ta ut de angjeldende sangene fra sangheftet.
Vi vil komme tilbake til saken.
© 2010 Stiftelsen Byggfag
Facebook Google+