Sanghefte Oppriss – kunnskapsarkiv
Rapporter,artikler og innlegg
 • Arbeidsinnvandring før og nå
 • Knut Kjelstadli | 06.04.2011 11:46:43
 • Historiker Knut Kjelstadli var en av 4 innledere på Jubileumsseminaret til Oslo Bygningsarbeiderforening i 2007.
  Han innlegg kan lastes ned her: Klikk
Knut Kjelstdli er faghistoiker og samfunnsebattant, Han drøfter her hva fagforeningene gjorde i forhold til arbeidsinnvandring før i tiden og hva de gjør nå.
 • Kommentarer
 • Legg inn dine kommentarer
 • * Merket obligatorisk
  • Navn*
  • Epost*
  • Website
  • Tittel*
  • Beskjed
  • Skriv inn tittel
  • Sikkerhetskode for å unngå spam. Vennligst skriv koden i boksen ovenfor. Hvis du ikke forstår dette bildet, trykker du på "Generer ny kode"
© 2010 Stiftelsen Byggfag
Facebook Google+