Sanghefte Oppriss – kunnskapsarkiv
Rapporter,artikler og innlegg
 • Et best mulig tilbud til en billigst mulig penge
 • Tellef Hansen | 06.04.2011 11:02:43
 • Tellef Hansen laget denne undersøkelsen og rapporten på oppdrag fra Tømrer og Byggfagforeningen,
  Den kan lastes ned her: Klikk
Kontingentens størrelse, opp i mot alle de oppgaver som fagforeningsledelsen skal løse, representerer stadige dilemmaer. Tellef Hansen undersøker og problematiserer temaet blant medlemmene i Tømrer og Byggfagforeningen. I 2004 satte Årsmøtet i foreningen ned kontingenten fra 2% til 1,8%. Dette var en stor utfordring for foreningen, men og en seier for medlemsdimokratiet, og et tegn på mot til å reise 'vanskelige' diskusjoner til åpen debatt.
 • Kommentarer
 • Legg inn dine kommentarer
 • * Merket obligatorisk
  • Navn*
  • Epost*
  • Website
  • Tittel*
  • Beskjed
  • Skriv inn tittel
  • Sikkerhetskode for å unngå spam. Vennligst skriv koden i boksen ovenfor. Hvis du ikke forstår dette bildet, trykker du på "Generer ny kode"
© 2010 Stiftelsen Byggfag
Facebook Google+