Sanghefte Oppriss – kunnskapsarkiv
Rapporter,artikler og innlegg
 • Om etterbruk av pyramidene
 • Kjartan Fløgstad | 06.04.2011 11:54:19
 • Kjartan Fløgstads innlegg på 125-års jubileet til Oslo Bygningsarbeiderforening i 2007 kan lastes ned her: Klikk
Forfatter Kjartan Fløgstad var en av fire innledere på Jubileumsseminaret til Oslo Bygningsarbbeiderforening i 2007
 • Kommentarer
 • Legg inn dine kommentarer
 • * Merket obligatorisk
  • Navn*
  • Epost*
  • Website
  • Tittel*
  • Beskjed
  • Skriv inn tittel
  • Sikkerhetskode for å unngå spam. Vennligst skriv koden i boksen ovenfor. Hvis du ikke forstår dette bildet, trykker du på "Generer ny kode"
© 2010 Stiftelsen Byggfag
Facebook Google+