Lokal streikestøtte fra Stiftelsen Byggfag.
(Kommer i tillegg til den som kommer fra Fellesforbundet)
 
For de medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen som får størst økonomiske problemer som følge av en tariffstreik, er det mulig å søke ekstra støtte fra Stiftelsen Byggfag.
De fagorganiserte har ulik økonmi, og vi har derfor gradert støtten i 3 satser:
- 500,- kr.
- 1 000,- kr.
- 1 500,- kr., -  per uke
 
Støtten forutsette en enkel dokumantasjon for hvilke utgifter som berettiger til ekstraordinær støtte
 
Se vedlagte søknadsskjema: Klikk
© 2010 Stiftelsen Byggfag
Facebook Google+