skip to Main Content

En ny organisering av Fagbevegelsen! Av Egil Mongstad

Lederen for ungdommen i forbundet Industri og Energi, Ann Ørjebu har skrevet en artikkel i ’Fagrørsla. No’ http://fagrørsla.no/?p=103 , der hun tar til orde for et forbundsløst LO. Ørjebu begrunner dette i den til tider litt ufine kampen om medlemmene som foregår, ikke minst mellom hennes forbund og Fellesforbundet. Ørjebu hevder at solidariteten mellom arbeidsfolk kan bli skadelidende i denne interessekampen. Artikkelen finner du og på Facebooksiden til Tømrer og Byggfagforeningen

Sjøl har jeg mange ganger reist forslag om ’Forbundsløst LO’, på flere Landsmøter og LOkongresser. Jeg forstår godt de argumentene som Ørjebu bringer til torgs, men det finnes og en hel rekke andre grunner til å se kritisk på LOs nåværende organisasjonsform.

LO er delt allerede.

I tillegg til den økonomisk- og politisk motiverte kampen om medlemmene, i et arbeidsliv der bransjeskiller mer og mer viskes ut, så har vi et relativt stort skisma mellom offentlig og privat sektor. Å ha et mektig Fagforbund (kommunesektoren) som organiserer halvparten av LOs medlemmer er jo i seg sjøl krevende når privat, konkurranseutsatt sektor skal sette standarden for lønnspolitikken. Det er allerede mange stemmer som heves mot ’Frontfagsmodellen’, med bakgrunn i at offentlige, og andre mindre konkurranseutsatte yrkesgrupper skal rekruttere velutdannede ansatte i et til tider stramt arbeidsmarked. Foreløpig ballanseres de motstridende interessene politisk, men man kan undre seg over hvor lenge dette vil holde. Hvis den langsiktige strategien, som holder LO sammen, skulle komme under større press, – er denne delingen en ’bombe’ under enheten i LO, og man kan ikke utelukke en splittelse.

Byråkrati blir desentralisert, – ikke avbyråkratisert.

Den ’servicemodellen’ som bl. a. Fellesforbundet bygger på, innebærer en stor grad av fast ansatte ’byråkrater’. Tanken er at dyktige fast ansatte skal ’serve medlemmene’ slik at de får de ’rettigheter ’ de har krav på som medlemmer. Dette står i motsetning til det vi kan kalle ’organisasjonsmodellen’, der forbund og foreninger legger til rette for at enkeltmedlemmer og grupper av medlemmer får hjelp til å organisere seg for å løse sine egne problemer. I Tømrer og Byggfagforeningen har vi noen ganger kalt dette for ’Hjelp til Selvhjelp’.

Problemet med LOs nåværende forbundsstruktur er at alle forbundene i en viss grad må sitte med de samme ’ekspertene’ for å ’serve’ sine medlemmer. På denne måten svulmer staben i forbundene opp og blir til en egen maktbase. Til tider virker det som om det er staben som er medlemmene og de virkelige medlemmene blir statister.

Og når oppgaver desentraliseres, så flyttes behovet for kontoransatte nedover i organisasjonen. Litt spøkefullt sagt så går utviklingen i retning av at fagbevegelsen er en organisasjon av ’kontoramatører’ som sitter på PC og sender eposter og skriv til hverandre. Dette er ikke effektivt, fordi de tillitsvalgte bruker urimelig lang tid på saker som en kontorutdannet ville gjort unna på halve tiden. Min ide hadde vært å sentralisere en god del av de rene kontoroppgavene og la dem utføres av ’profesjonelle’. Dermed kunne vi frigjøre tillitsvalgte og ansatte i fagforeninger og klubber til å arbeide med organisering av medlemmene. Det er min uærbødige påstand at de fleste fagforeninger bruker brorparten av sin økonomi til å løse rene kontorfunksjoner, – ikke til arbeid blant medlemmene.

Fane 2 – en ’gjøkunge’ som spiser opp foreningenes økonomi.

En av oppgavene som mange foreninger bruker mye tid på er Fane2. Jeg har tidligere tatt til orde for at, i alle fall Oslo og Akershus, burde hatt en felles Fane2avdeling, som kunne blitt eksperter på dette dataverktøyet og som kunne ha levert tjenester til alle fagforeninger i distriktet. I stedet sitter mange fagforeninger og bruker halvparten av sitt lønnsbudsjett til å få medlemmene inn og ut av Fane2 (m.m.) Det er også min påstand at mange av de som bruker Fane2, ikke utnytter en brøkdel av de mulighetene som ligger i dataprogrammet.

Hvis vi så skulle driste oss til å trekke inn økonomi/regnskapsfunksjonen, så ser vi konturene av en sentral kontorfunksjon, som jeg tror kunne blitt utført av ’spesialister’ på en brøkdel av det tidsforbruket som vi trenger i dagens organisasjon.

Hvis dette hadde blitt sentralisert, ville det lettet situasjonen for mindre fagforeninger. Fagforeninger kunne overlevd så lenge de hadde aktive folk til styrer og andre oppgaver, ikke bli tvunget til sammenslåing under byrden av kontorkostnader.

Forbundsløst LO – langt frem.

I dag er det forbundene som har makta og økonomien, – i tillegg til eierskapet til overenskomstene. Alle vil forstå at det vil være en langsiktig og ’tung’ prosess å rasjonalisere og effektivisere LO, slik som jeg har antydet i det foregående.

Men hvis foreningene i ADK Oslo-Akershus klarte å samarbeide om å effektivisere og bruke mindre tid og penger på kontorarbeid, så tror jeg det ville frigjøre mye tid og krefter til organisering. Det ville vært et stort fremskritt i et arbeidsliv som er i hurtig forandring.

Hvorfor ikke begynne med Fane2 (og evt. økonomi/regnskap). Da kunne enkelte foreninger frigjøre en betydelig del av lønnsbudsjettet sitt til organisasjonsarbeid og faglig aktivitet.

Og så, Ørjebu, gjennom en slik prosess kunne vi bevege oss ut over forbundsområdene og bidra til å fylle parolen ’Forbundsløst LO’ med et noe mer konkret innhold.

Det trengs!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

fourteen − ten =

Back To Top