skip to Main Content

Målekontoret Byggfag

Er en ideell serviceorganisasjon for byggfagarbeidere som ønsker å påvirke sin lønn gjennom aktiv bruk av Fellesoverenskomsten for Byggfag, med tilhørende Akkordtariffer.

For mer informasjon les målekontorets vedtekter

Adresse: Grønland 12 – 0188 OSLO
22 99 28 70
22 99 28 71 faks
[email protected]

Back To Top