skip to Main Content

Velkommen som medlem foreningen er til for deg!

Våre formål:

 • å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, – uavhengig av nye arbeidsmetoder og tidligere yrker
 • å fremme og forsvare medlemmenes økonomiske, sosiale og politiske interesser
 • å fremme faglig/politisk ansvar for HMS
 • å bidra til å øke medlemmenes samfunnsmessige betydning, gjennom  faglig- og allmenn politisk aktivitet og skolering.
 • å fremme faglig dyktighet, kunnskap og generell opplysning

Foreningens faglig/politiske plattform.

Tømrer og Byggfagforeningen er:

 • partipolitisk uavhengig men samfunnspolitisk aktiv
 • for internasjonal solidaritet på de fattiges premisser
 • mot useriøse bedrifter og sosial dumping
 • mot nasjonal sjåvinisme – for internasjonalt grunnplanssamarbeid
 • for å øke medlemmenes faglige- og samfunnsmessige kunnskap
 • for å ta medansvar for fagutviklingen innenfor våre fagområder
 • for alles rett til bolig
 • for en utvikling av produkter, prosesser og verktøy, som kan gjøre bygninger bedre og billigere, samt sikre et forsvarlig indre- og ytre miljø
 • for fagstolthet, – mot snever ”fagsjåvinisme”
 • for et åpent og inkluderende samfunn, – mot diktatur, undertrykking, rasisme og intoleranse
 • for reelt og aktivt demokrati
 • for aktiv kamp mot arbeidsledighet
 • mot kortsiktig spekulasjon
 • for å øke de fagorganisertes juridiske rettigheter
 • for å øke den samfunnspolitiske innflytelsen for fagorganiserte fagarbeidere

Vi tilbyr:

 • et aktivt foreningsmiljø for de som ønsker å delta selv
 • organisering og skolering for å bedre lønns- og arbeidsvilkår
 • samvær med kolleger og utveksling av erfaringer
 • hjelp til selvhjelp
 • råd og veiledning i faglige og juridiske saker
 • kunnskap om akkord og andre lønnssystemer –
 • tiltak for å øke lønninger og fremme fornuftig produktivitet
 • gratis kurs
 • faglig oppdatering gjennom skolering og erfaringsutveksling
 • forsikringer
 • stipender og fritidstilbud gjennom ‘Stiftelsen Byggfag’
 • oppmåling av akkorder via Målekontoret Byggfag
Back To Top